Resecció duodenal per tumor de l’estroma gastrointestinal

Els tumors gastrointestinals de l’estroma predominen en l’estómac (60%) i l’intestí prim (35%), sent la localització duodenal poc freqüent (<5%)1. Segons la porció duodenal afecta i la grandària del tumor, el tractament quirúrgic pot oscil·lar des de resecció local o segmentectomía duodenal fins a requerir una duodenopancreatectomía cefálica.

Presentem el cas d’un home de 81 anys que va començar amb clínica d’hemorràgia digestiva alta, diagnosticant-se de tumoració en 1.a-2.a porció duodenal, compatible amb un tumor gastrointestinal de l’estroma. Després de control endoscòpic del sagnat i amb estudi d’extensió negatiu, es va realitzar electivamente segmentectomía laparoscòpica de 1.a-2.a porció duodenal i sutura primària amb epiploplastia.

Contacte

Dr. Jaume Tur | Especialista en cirugía digestiva

    Dr. Jaume Tur