Tronc celíac-mesentèric: una variant vascular poc freqüent

Home de 78 anys amb antecedents de resecció anterior baixa de recte per adenocarcinoma de recte terç mitjà i sigmoidectomía amb colostomia terminal per adenocarcinoma metacrónico. Durant el seguiment es diagnostica de metàstasi hepàtica en segment III mitjançant tomografia computada abdominal que mostra tronc arterial celíac-mesentèric, una variant vascular infreqüent (al voltant del 0,7% de la població en estudis radiològics). No presentava altres alteracions en l’anatomia vascular hepàtica. Es va intervenir al pacient realitzant resecció hepàtica laparoscòpica del segment III, sense complicacions postoperatòries.

Aquesta troballa posa de manifest la importància d’un estudi vascular adequat en tots aquells pacients candidats a cirurgia hepàtica i biliopancreática, ja que existeixen nombroses variants que poden condicionar canvis en la tècnica quirúrgica.

Diagnòstic del cas: Tronc celíac-mesentèric.

Contacte

Dr. Jaume Tur | Especialista en cirugía digestiva

    Dr. Jaume Tur